4MensKRACHT

ZelfredzaamheidsPA

ONDERSTEUNING | COACHING | BEGELEIDING | REGIE HEBBEN EN HOUDEN | BEVORDEREN BEWEGEN EN VERPLAATSEN | BEVORDEREN SOCIALE REDZAAMHEID | BEVORDERING/COMPENSATIE ZELFREDZAAMHEID | HULP BIJ LEREN ZORGEN VOOR EIGEN HUISHOUDING | LEREN TOEPASSEN VAN AL AANGELEERDE VAARDIGHEDEN | MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE | STRUCTUREREN DAGACTIVITEITEN  | VOORKOMING VAN VEREENZAMING

Ik ondersteun mensen naar zelfredzaamheid.
Ik begeleid mensen die hulp nodig hebben.
Ik ondersteun mantelzorgers.

Ik ben een passievolle pionier die van aanpakken weet: multifunctioneel, creatief, met een handen uit de mouwen mentaliteit en schrijf- en organisatietalent. ‘Zeggen wat je doet en doen wat je zegt’ is mijn tweede natuur. Daarnaast ben ik een snelle schakelaar, proactief, zelfstandig, flexibel, betrokken, hulpvaardig en enthousiast. Een echt mensen mens, die uitgaat van wat de ander zelf kan en wil. Kleine en grote mensen ‘waar iets mee is’ zijn sinds 2000 het middelpunt van mijn werkzame leven.

In mijn werk wil ik (direct of indirect) bijdragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid, weerbaarheid en het levensgeluk van kwetsbare en/of in tegenwind levende kleine en grote mensen. Betrokkenheid, positiviteit, inlevingsvermogen, creativiteit en improvisatievermogen zijn daarbij de sleutel. Mijn passie is om hun wereld op allerlei manieren leuker, blijer, beter en makkelijker te maken door hen op allerlei manieren te laten groeien en bloeien, zodat zij beter gebruik kunnen maken van alle kansen en mogelijkheden die hen toekomen en/of die zij zelf creëren.  

Mijn devies is samenwerken, begeleiden en ondersteunen, niet overnemen. Mensen in hun waarde laten. Anderen behandelen zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Als zelfredzaamheidsPA, begeleider/ondersteuner versterk ik op creatieve en respectvolle wijze de positie van mijn klanten en vergroot ik hun zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Ik gun het een ieder dat hun wereld op die manier een beetje mooier wordt.

Schuiven naar boven