Privacyverklaring

4MensKRACHT is zich welbewust van het vertrouwen dat u in ons stelt en willen dat niet beschamen. Wij erkennen en respecteren volmondig het belang van de privacy van klanten, prospects en bezoekers van de website. Daarom behandelen en beveiligen wij uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 

Wij onderschrijven in alle gevallen hetgeen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is 4MensKRACHT. 


In het kader van de dienstverlening, wanneer u gebruik maakt van de diensten van 4MensKRACHT of anderszins contact met ons heeft, leggen wij gegevens vast. 4MensKRACHT gebruikt deze gegevens om haar  taken en dienstverlening uit te voeren. Bovendien worden de gegevens van allen die ons benaderen gebruikt om hen te informeren over diverse activiteiten, projecten en producten van 4MensKRACHT. 

Gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een van de diensten/activiteiten/leveringen van 4MensKRACHT vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst/activiteit/levering naar behoren uit te kunnen voeren. 

De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van 4MensKRACHT en gebackupt bij een zorgvuldig geselecteerde derde partij. De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Wij maken geen combinaties met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Mocht dit om een of andere reden nodig of wenselijk zijn, dan vragen wij hiervoor van tevoren uw toestemming. 

Communicatie

Het is heel wel mogelijk dat 4MensKRACHT e-mails of andere berichten die u aan ons stuurt bewaart. Indien relevant voor desbetreffende situatie, vragen wij naar uw persoonlijke gegevens. Wij doen dit om uw vragen en/of opmerkingen naar behoren te verwerken en/of te beantwoorden.

Data

4MensKRACHT maakt geen gebruik van databewerkers. Gegevens worden door 4MensKRACHT nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. 

Clickgedrag

Op de website van 4MensKRACHT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder de bezoekers te identificeren. Dit doen we om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook gebruiken we de gegevens om meer gerichte informatie op de site te zetten en haar dienstverlening aan de bezoekers verder te optimaliseren. 

Gebruik van Cookies

4MensKRACHT kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. 4MensKRACHT maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site voor u gemakkelijker en beter te maken. Tijdelijke cookies worden na bezoek van de website gewist. 

Daarnaast kan 4MensKRACHT ook gebruik maken van een permanente cookie. Een permanente cookie blijft op de harde schijf staan, tenzij u de cookie zelf wist. Aan de hand van deze cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van deze cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. 

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de site. We gebruiken geen cookies die privacygevoelige informatie vastleggen. 

Wilt u geen cookies? 
Via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert en welke niet. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen. Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze en andere websites!

Wilt u alleen geen reclamecookies ontvangen, dan kunt u het volgende doen:
• U kunt in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren;
• U kunt een programma installeren zoals bijvoorbeeld Adblocker of Adblock.

4MensKRACHT en andere websites

Op de site van 4MensKRACHT treft u een diverse links aan naar andere websites. 4MensKRACHT draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.  

E-mail

Indien u als klant, prospect en bezoeker van de website uw e-mailadres aan 4MensKRACHT heeft verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van diverse activiteiten, projecten en producten van 4MensKRACHT. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden, stuur dan een bericht.


Vragen, feedback en wijzigingen

4MensKRACHT behoudt zich het recht om wijziging aan te brengen in deze privacyverklaring. Bijvoorbeeld als onze on- en/of offlinedienstverlening verandert, kan dit leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 

Met vragen en feedback over ons privacy beleid kunt u zicht wenden tot 4MensKRACHT.

Schuiven naar boven