Wat doe ik?

De naam van mijn bedrijf is 4MensKRACHT en die is voor tweeërlei uitleg vatbaar.`

Als je de 4 op z’n Nederlands uitspreekt, staat er ‘vier menskracht’. Ik geloof in de kracht van grote en kleine mensen, jong en oud en alle soorten en maten. Ook of misschien wel juist als ze door ziekte, handicap, leeftijd of andere vormen van tegenwind extra kwetsbaar zijn. Die kracht is mijn uitgangspunt en de moeite van het vieren waard. Met wat extra hulp, steun en creativiteit kunnen zij hun eigen keuzes maken, zelf de regie houden en hun eigen toekomst bepalen.

Als je de 4 op z’n Engels uitspreekt, staat er vrij vertaalt ‘voor menskracht’. Door mensen te ondersteunen bij langer zelfstandig blijven en/of bijvoorbeeld mediawijzer te maken, maak je ze weerbaarder en zelfredzamer. Gebruiken van wat men wel kan en wil. Die positieve benadering empowert en dat werkt door in alle andere aspecten van het leven. Dat plezier gun ik iedereen.

Logo en favicon van 4MensKRACHT zijn zelf gemaakt met ouderwetse stiften op een dito kladblok. Het is de symbolische weergave van grote en kleine mensen in alle soorten, maten, met en zonder gebreken die als ware krachtpatsers hun spierballen laten zien. Daar geloof ik in. De kracht van om allerlei redenen kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen van alle leeftijden. Met een beetje hulp en ondersteuning komen zij zo veel verder. De favicon is een variatie op het logo: een echte krachtpatser.


Schuiven naar boven